Задача 1.

Країна А експортує товари у країну В в обмін на інші товари еквівалентної вартості 100 млн. дол. США, та країна А імпортує товари з країни В на 200 млн. дол. США й експортує до країни В товари на суму 160 млн. дол. Як будуть відображені ці операції у платіжному балансі країни А?

Поточний рахунок Кредит Дебіт
Експорт товарів
Імпорт товарів
Поточні трансферти
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

Рішення

Поточний рахунок Кредит Дебіт
Експорт товарів 100 +160
Імпорт товарів 100 + 200
Поточні трансферти
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

Задача 2.

Країна А імпортує товари з країни В на 100 млн. дол. США й експортує до країни В товари на суму 80 млн. дол., та країна А експортує товари у країну В в обмін на інші товари еквівалентної вартості 150 млн. дол. США. Як будуть відображені ці операції у платіжному балансі країни А?

Поточний рахунок Кредит Дебіт
Експорт товарів
Імпорт товарів
Поточні трансферти
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

Задача 3.

Країна А експортує товари загальною вартістю 100 млн. дол. США у країну В в обмін на іноземну валюту, зараховану на кореспондентський рахунок банку країни А на користь клієнта цього банку – резидента країни А, та країна А отримує безплатно від країни В гуманітарну допомогу у вигляді товарів, оцінених у 150 млн. дол. Як будуть відображені ці операції у платіжному балансі країни А?

Поточний рахунок Кредит Дебіт
Експорт товарів
Імпорт товарів
Поточні трансферти
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

Задача 4.Країна А отримує безплатно від країни В гуманітарну допомогу у вигляді товарів, оцінених у 100 млн. дол. США, та країна А експортує товари загальною вартістю 150 млн. дол. США у країну В в обмін на іноземну валюту, зараховану на кореспондентський рахунок банку країни А на користь клієнта цього банку – резидента країни А. Як будуть відображені ці операції у платіжному балансі країни А?

Поточний рахунок Кредит Дебіт
Експорт товарів
Імпорт товарів
Поточні трансферти
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

Задача 5.

Країна А імпортує товар з країни В на 100 млн. дол. США, та країна А імпортує товари на суму 150 млн. дол. США, придбані в борг. Як будуть відображені ці операції у платіжному балансі країни А?

Поточний рахунок Кредит Дебіт
Експорт товарів
Імпорт товарів
Поточні трансферти
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

1529941351135265.html
1530033817773881.html
    PR.RU™