ТЕМА 5. СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ. ГРАФIЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

5.1. Статистичні таблиці

5.2. Поняття статистичних графіків та вимоги до них

5.3. Лінійні діаграми

5.4. Площинні та секторні діаграми

5.5. Радіальні діаграми

5.6. Картограми і картодіаграми

Термінологічний словник

№ з/п Термін Визначення
Статистична таблиця Графічне відображення взаємозв’язку між об’єктом дослідження і системою показників, що його характеризують
Статистичний графік Вид наочного відображення і узагальнення даних про соціально-економічні явища за допомогою геометричних образів, рисунків або схематичних географічних карт і пояснювальних підписів до них
Підмет таблиці Об’єкт дослідження
Присудок таблиці Система показників, що характеризує об’єкт

Питання для самоконтролю

5.1. Для чого потрібні статистичні таблиці?

5.2. Які існують основні складові макету статистичної таблиці?

5.3. Що таке підмет та присудок таблиці?

5.4. Яких правил слід дотримуватись при побудові статистичних таблиць?

5.5. Чи можна віднести розклад занять до статистичних таблиць?

5.6. Які вимоги висуваються під час побудови статистичних графіків?

5.7. З яких основних елементів складаються статистичні графіки?

5.8. Які існують основні форми статистичних графіків?

5.9. В чому полягають відмінності між картограмою та картодіаграмою?


Завдання для самопідготовки

Завдання 5.1

Необхідно:

– відобразити дані у табличній та графічній формі, вказавши вид таблиці, її підмет і присудок.

Дані для виконання:

Виробництво хлібуі хлібобулочних виробів у 2004 році склало 92,1 тис. т, у 2005 році – 81,6 тис. т, у 2006 році – 82,7 тис. т, у 2007 році – 81,7 тис. т, а кондитерських виробів – у 2004 році 15,1 тис. т, у 2005 році – 20,5 тис. т, у 2006 році – 20,2 тис. т, у 2007 році – 25,3 тис. т.

Завдання 5.2

Необхідно:

– відобразити дані у табличній та графічній формі, вказавши вид таблиці, її підмет і присудок.

Дані для виконання:

В м. Судак у 2007 р. роздрібний товарообіг торгової мережі та мережі ресторанного господарства (тис. грн.) становив: товарообіг роздрібної торгівлі суб’єктів державної власності – 19089,7, комунальної – 13,8, приватної – 35640,0; товарообіг ресторанного господарства суб’єктів державної власності – 18790,0, приватної власності – 3147.

Завдання 5.3

Необхідно:

– відобразити дані у табличній та графічній формі, вказавши вид таблиці, її підмет і присудок.

Дані для виконання:

Народним господарством спожито палива та пально-мастильних матеріалів у 2006 році – 944,5 т умовного палива, в т.ч. сільське господарство – 12,8 %, промисловість – 55,7 %, будівництво – 1,5 %, транспорт і зв’язок – 17,9 %, інші види економічної діяльності – 12,1 %.

Завдання 5.4

Необхідно:

– відобразити дані у табличній та графічній формі, вказавши вид таблиці, її підмет і присудок.

Дані для виконання:

Станом на 01.01.05 р. в Україні зареєстровано як юридичні особи 33387 акціонерних товариств, з них 11556 – відкритих, 21831 – закритих. Загальна динаміка кількості акціонерних товариств в Україні з 01.01.1998 по 01.01.2005 є наступною: у 1998 р. було зареєстровано 10,60 тис. шт. відкритих акціонерних товариств та 22,9 тис. шт. закритих акціонерних товариств; у 1999 р. – 11,60 та 23,98 тис. шт.; у 2000 р. – 11,85 та 23,41 тис. шт.; у 2001 р. – 11,85 та 23,41 тис. шт.; у 2002 р. – 12,04 та 22,89 тис. шт.; у 2003 р. – 12,01 та 22,70 тис. шт.; у 2004 р. – 11,79 та 22,47 тис. т.; у 2005 р. – 11,57 та 21,83 тис. шт.

Завдання 5.5

Необхідно:

– відобразити дані у табличній та графічній формі, вказавши вид таблиці, її підмет і присудок.

Дані для виконання:

В АР Крим на 01.10.2005 р. фізичним особам належало 6616 магазинів, 5936 кіосків, 1999 об’єктів ресторанного господарства. На 01.01.2006 р. юридичним особам належали 2467 магазинів, 1175 кіосків, 1670 об’єктів ресторанного господарства.

Завдання 5.6

Необхідно:

– відобразити дані у табличній та графічній формі, вказавши вид таблиці, її підмет і присудок.

Дані для виконання:

У 2006 році в Житомирській області зареєстровано 59320 безробітних осіб, в т.ч. жінок – 34782, молодь до 28 років – 19058. У 2007 році – 39657 безробітних осіб, в т.ч. серед жінок – 24627, а серед молоді до 28 років – 10761 безробітних осіб.

Завдання 5.7

Необхідно:

– відобразити дані у табличній та графічній формі, вказавши вид таблиці, її підмет і присудок.

Дані для виконання:

На 01.01.2007 р. в підприємства роздрібної торгівлі АР Крим були здійснені зовнішні інвестиції від інвесторів з Кіпру – 1068,79 тис. дол., Сполучених Штатів Америки – 421,00 тис. дол., Нідерландів – 230,81 тис. дол., Чеської республіки – 116,65 тис. дол.

Тестові завдання
для підсумкового контролю знань

5.1 Графічне відображення взаємозв’язку між об’єктом дослідження і системою показників, що характеризують його називають:

а) статистичним графіком;

б) статистичною таблицею;

в) статистичною діаграмою;

г) статистичним рисунком.

5.2 Вид наочного відображення і узагальнення даних про соціально-економічні явища за допомогою геометричних образів, рисунків або схематичних географічних карт і пояснювальних підписів до них називають:

а) статистичним графіком;

б) статистичною таблицею;

в) статистичною діаграмою;

г) статистичним рисунком.

5.3 Побудова статистичної таблиці складається з наступних етапів:

а) проектування, реструктуризації та заповнення макету статистичної таблиці статистичними даними;

б) збір, проектування та заповнення макету статистичної таблиці статистичними даними;

в) проектування та заповнення макету статистичної таблиці статистичними даними;

г) реструктуризації та заповнення макету статистичної таблиці статистичними даними.

5.4 Якщо при заповненні таблиці клітинка не підлягає заповненню проставляється позначка:

а) – ;

б) Х ;

в) … ;

г) 0,00.

5.5 Якщо при заповненні таблиці немає відомостей про розмір (розповсюдженість) явища, у відповідній клітині проставляється позначка:

а) – ;

б) Х ;

в) … ;

г) 0,00.

5.6 Якщо при заповненні таблиці у клітині відсутнє явище, то у відповідній клітині проставляється позначка:

а) – ;

б) Х ;

в) … ;

г) 0,00.

5.7 Графічні зображення на площині круга називають:

а) секторні діаграми;

б) стрічкові діаграми;

в) площинні діаграми;

г) статистичні ламані.

5.8 Діаграми, що базуються на ідеї площин, двомірних геометричних фігур, називаються:

а) секторними діаграмами ;

б) стрічковими діаграмами ;

в) площинними діаграми;

г) статистичними ламаними.

5.9 Для зображення сезонних коливань найчастіше використовуються:

а) секторні діаграми;

б) стрічкові діаграми;

в) радіальні діаграми;

г) шарові діаграми.

5.10 Сполучення схематичної географічної карти з діаграмою (стовпчиковою, квадратною, фігурною тощо) називають:

а) картограмою;

б) квадратною діаграмою;

в) картодіаграмою;

г) графічним знаком Варзара.

Проблемні напрями досліджень
для підготовки доповідей та реферативних робіт

1. Особливості графічного відображення статистичних даних із застосуванням пакету “Microsoft EXCEL”.

2. Особливості графічного відображення статистичних даних із застосуванням пакету “Statistica”.

3. Графічне відображення рядів розподілу.

4. Графічне відображення часових рядів.


1530427401507757.html
1530528496304457.html
    PR.RU™