Загальні положення

1.1. До закінчення строку дії групи інвалідності засуджений інвалід підлягає переосвідченню в органах медико-соціальної експертизи (далі – експертиза).

1.2. Експертиза в медико-соціальних експертних комісіях обласних управлінь охорони здоров'я (далі – МСЕК) проводиться особам, інвалідність яким була встановлена до засудження. Експертиза інших засуджених інвалідів здійснюється лікарсько-трудовими комісіями (далі – ЛТК) відділів (відділень, груп) медичного обслуговування та контролю за санітарно-епідемічним станом управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим та областях.

2. Порядок проведення експертизи засуджених, інвалідність яким була встановлена МСЕК

2.1. Експертиза засудженого інваліда проводиться МСЕК після проведення повного і всебічного медичного обстеження з визначенням клініко-функціонального діагнозу та відновного лікування.

Обстеження та лікування проводиться не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну інвалідності в лікувальних закладах кримінально-виконавчої системи.

2.2. Начальник медичної частини установи кримінально-виконавчої системи (далі – установа) відповідає за своєчасне медичне обстеження засудженого інваліда та оформлення його медичної документації.

2.3. Начальник установи відповідає за своєчасне направлення засудженого інваліда на медичне обстеження та подальшу передачу необхідних матеріалів до МСЕК для проведення експертизи.

2.4. Експертиза засудженого інваліда проводиться МСЕК на виїзних засіданнях в установах за домовленістю між начальником установи та головою МСЕК або заочно, у виняткових випадках, на підставі медичної справи і направлення за формою, яка встановлена Міністерством охорони здоров'я.

2.5. Оплата праці членів МСЕК під час виїзних засідань проводиться у порядку, визначеному наказом Міністерстваохорониздоров'я України від 23.11.1993 № 229 (z0198-93) «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.1993 р. за № 198.2.6. МСЕК готує про засуджених, визнаних інвалідами, довідку. Оригінал довідки додається до особової справи засудженого інваліда. Копію довідки в триденний термін МСЕК надсилає до управління соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, на території яких розташована установа.

2.7. Виплата засудженим пенсії у зв'язку з інвалідністю за час позбавлення волі здійснюється на загальних підставах.

3. Порядок проведення експертизи засуджених, інвалідність у яких настала під час відбування покарання

3.1. Експертиза засуджених, інвалідність яких настала під час відбування покарання, проводиться ЛТК згідно з Положенням про лікарсько-трудову комісію, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за №156/4377 від 09.03.2000 р. та затвердженим наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України № 3/6 (z0156-00) від 18.01.2000 р., який зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 143/4364 (20143-00) від 09.03.2000 р.

3.2. Призначення пенсії цій категорії осіб проводиться після звільнення засуджених та звернення їх до органів соціального захисту населення у встановленому законом порядку.

Начальник Управління медичного

та санітарно-епідеміологічного

обслуговування спецконтингенту

Державного департаменту України

з питань виконання покарань О. Гунченко

Начальник Управління

медико-соціальної експертизи

Міністерства охорони здоров'я України В. Марунич


1530995258227034.html
1531088516055926.html
    PR.RU™