Роль ваговимірювальних приладів в торгово-технологічному процесі

На підприємствах торгівлі та закладів ресторанного господарства приймають, нарізують, фасують, зважують, упаковують величезні маси товарів. Ці технологічні операції є вельми трудомісткими, багаторазово повторюються і потребують застосування відповідного обладнання, зокрема, ваговимірювальних приладів (ВВП). Правильний вибір і ефективна експлуатація ВВП дає змогу підвищити якість обслуговування клієнтів торговельних підприємств і закладів ресторанного господарства, знизити витрати часу на обслуговування покупців, зменшити втрати сировини і питомі витрати енергії.

Серед різних видів торгово-технологічного устаткування, яке застосовується в торгівлі і закладах ресторанного господарства, ВВП є одними з найпоширеніших. Особливу роль ВВП відігрють на заготівельних підприємствах, де потрібна висока продуктивність під час дозування і порціювання сировини. Робота вагових дозаторів та фасувального обладнання ґрунтується на використанні різних за конструкцією і принципом дії ВВП.

На сьогоднішній день у торгівлі та закладах ресторанного господарства застосовуються ВВП трьох видів: механічні, електромеханічні і електронні.

Механічні ВВП – це ваги, принцип дії яких заснований на методі порівняння маси вантажу, що зважується з масою вбудованих або зовнішніх гир. Процес зважування відбувається в результаті взаємодії системи важелів і вантажів, а відображення інформації про вантаж – завдяки вказівного пристрою (індикатору положення рівноваги), механічно пов'язаним системою важелів з вантажоприймальною платформою.

Головна перевага механічних ваг – низька ціна. Однак при високій завантаженості різко зростають експлуатаційні витрати таких ваг, і згадана перевага механічних ваг стає незначною. Крім того, знімати покази зі шкали механічних ваг досить важко, оскільки при кожному зважуванні потрібно врівноважувати систему важелів і гир, в порівнянні з електромеханічними та електронними вагами це займає у кілька разів більше часу.

Принцип дії електромеханічних ВВП заснований на перетворенні сили тяжіння вантажу, що зважується, в електричний сигнал, який надходить в електронно-вимірювальний перетворювач для аналого-цифрового перетворення, обробки та індикації результатів зважування.Електромеханічні ВВП поєднують в собі переваги і недоліки механічних та електронних ваг. Від перших їм дісталася важільна система з сережками і призмами, а від других – електронний пристрій зчитування та відображення результатів вимірювань. Забезпечивши механічні ваги електронним пристроєм зчитування та відображення інформації, можна зменшити тривалість зважування і тим самим збільшити їх пропускну здатність. Вартість електромеханічних ваг значно вища, ніж механічних. За цим показником вони знаходяться приблизно на одному рівні з електронними вагами. Цей тип ваг в основному використовується для зважування великотоннажних вантажів, а в роздрібній торгівлі та закладах ресторанного господарства не застосовується.

Принцип дії як електронних,так як і електромеханічних ВВП зводиться до вимірювання сили, що виникає при навантаженні вантажоприймальної платформи вантажем. Процес зважування полягає в порівнянні вантажу, що зважується і еталонного вантажу калібрування, значення якого зберігається в пам'яті електронного блоку ваг.

Сучасні електронні ВВП дають змогу зважувати товар, підраховувати ціну покупки, вказувати масу тари, друкувати етикетку, а в деяких видах електронних ВВП впроваджена, крім того, функція збору і обробки комерційної інформації. Конструкція електронних ВВП така, що вони практично не зношуються, оскільки мають мінімальне число рухомих частин. Все це дає змогу вважати електронні ваги з найменшою кількістю недоліків, характерних для інших видів ВВП. Їх конструкція універсальна і дає можливість створювати прилади, які найбільш повно відповідають умовам експлуатації як при навантаженні, так і за розмірами платформ або видами виготовлення.


1531788805801799.html
1531920917921402.html
    PR.RU™