Загальні поняття. Способи обміну даними.

На відміну від операційної системи MS-DOS, Windows як багатозадачна операційна система ще з перших версій була розрахована на високий ступінь інтеграції її компонентів. Одним із найважливіших елементів такої інтеграції є можливість ефективного обміну даними між різними прикладними програмами, яка реалізується через технології обміну даними. Вони дозволяють просто і без проблем переносити з однієї прикладної програми в іншу текстову, графічну, звукову, відео та іншу інформацію.

Пакет прикладних програм Ms Office включає в себе такі складові елементи:

Ms Word – засіб обробки текстів

Ms Access – засіб для організації та ведення баз даних

Ms Excel – засіб обробки електронних таблиць

Ms PowerPoint – засіб для створення і демонстрації електронних презентацій.

Назвемо ці складові елементи додатками пакету Ms Office.

За допомогою засобів обміну даними, які присутні в Ms Office користувач може включати в створюваний документ інформацію про об’єкти з інших додатків. Прикладом складеного документу може бути бухгалтерський звіт, що включає дані про продажі на сьогоднішній день. Ці відомості можуть знаходитися в базі даних Ms Access і постійно оновлюватися. Всі щоденні зміни повинні відображатись у звіті. При підготовці такого звіту створюється складний документ в редакторі Word, в який включається звіт, створений в Access. Встановивши зв’язки між документом і звітом, можна добитись того, щоб всі зміни в базі даних автоматично відображались у документі Word. Крім того, використовуючи засоби консолідації та створення зведених таблиць, які присутні в табличному процесорі Excel, можна згрупувати необхідні дані з Access і включити їх в документ Word.

Пакет MsOffice надає в розпорядження користувача цілий ряд засобів для організації обміну даними як між документами, створеними в одному додатку, так і між документами, створеними в різних додатках пакету. В залежності від того, який результат потрібно отримати, можна скористатись одним із наступних способів обміну даними:1. обмін даними з використанням буфера обміну

2. метод Drag and Drop

3. засоби зв’язування та вбудовування об’єктів

Для ознайомлення з технологіями обміну потрібно спочатку ввести такі базові поняття:

1. додаток-джерело – це додаток, який віддає фрагмент свого документу іншому додатку. Документ, з якого переноситься фрагмент називається документ-джерело.

2. додаток-приймач – це додаток, який здатен сприйняти певний фрагмент документу, його іноді ще називають контейнером. Документ, в який вставляється фрагмент, називається документ-приймач.


1532373971124175.html
1532421492476314.html
    PR.RU™