Б) Змальовування короткого речення.

А) Малюнок людини

Завдання виконується за такою інструкцією: «Намалюй дядю, як ти вмієш». В тому випадку, коли дитина малює жіночу фігуру, дати їй можливість закінчити роботу, а потім запропонувати намалювати і чоловічу фігуру. Час виконання завдання не обмежується.

б) Змальовування короткого речення.

Для виконання завдання необхідно приготувати картки розміром 8 х 14 см, на яких написати коротке речення. Наприклад: Він їв суп; Спи, бо час; Син і тато (вертикальний розмір початкової літери 1,5 см, рядкових – 1 см).

Картка кладеться перед дитиною вище робочого аркуша. Дається інструкція: «Уважно подивись на картку і спробуй змалювати те, що на ній зображено». Час виконання завдання не обмежується.

Він їв суп


в) Змальовування групи крапок

Для виконання завдання на картках, розміром 8 х 14 см, нанести 10 крапок. Фігура повинна зображувати п'ятикутник, повернутий гострим кутом вниз


Кожне завдання оцінюється в балах від 1 (найкраща оцінка) до 5 (найгірша оцінка), враховуючи певні вимоги:

Оцінка результатів:

а) малюнок людини:

1 бал – у намальованої фігури повинні бути голова, тулуб, кінцівки. Голову з тулубом з'єднує шия (вона не повинна бути більше, ніж тулуб). На голові є волосся (можливо шапка або капелюх), вуха; на обличчі – очі, ніс, рот. Рука закінчується п'ятьма пальцями. Є всі ознаки чоловічого одягу. На ногах – взуття.

2 бали – виконання всіх вимог, як і при оцінці в 1 бал. Можлива відсутність трьох частин: шиї, волосся, одного пальця руки, але обов'язкові всі частини обличчя.

3 бали – у фігури на малюнку повинні бути голова, тулуб, кінцівки Руки і ноги повинні бути намальовані двома лініями. Можуть бути відсутні: шия, вуха, волосся, одяг, пальці на руках, ступні ніг.

4 бали – примітивний малюнок голови і кінцівок. Кожна кінцівка зображена однією лінією, маже бути лише одна пара кінцівок.

5 балів – повна відсутність чіткого зображення тулуба і кінцівок (кривулі).

б) змальовування написаного тексту:

1 бал – змальовану фразу можна прочитати. Літери не повинні перевищувати зразок більше, ніж у 2 рази. Початкова літера має бути більшою, ніж рядкові. Літери повинні утворювати три слова, між ними має бути зв'язок. Нахил літер не більше 30⁰ праворуч.

2 бали – речення можна прочитати. Літери за величиною близькі до зразка, зображені правильно, але у них може бути різний нахил.

3 бали – літери розділені не менше, як на дві групи; можна прочитати не менше 4 літер.

4 бали – із зразком схожі хоча б 2 літери. Вся група літер має видимість письма.

5 балів – сумбурне зображення (кривулі).

в) змальовування групи крапок:

1 бал – точне відтворення зразка. Намальовані крапки, а не кола. Дотримана симетрія фігури за вертикаллю та горизонталлю. Можливе зменшення або збільшення фігури не більше, ніж удвічі.

2 бали – кількість крапок повинна відповідати зразку. Можливе незначне порушення симетрії: допускається відхилення 3-х крапок за вертикаллю або горизонталлю не більше, ніж на половину відстані між ними за зразком (на 0,5 см).

3 бали – група крапок приблизно схожа із зразком. Кількість крапок не відповідає зразку, але їх не більше 20 і не менше 7. Можливе порушення симетрії всієї фігури, але зберігається подібність п'ятикутника. Допускається поворот зображення на 180° (орієнтування гострого кута п'ятикутника вверх).

4 бали – крапки розташовані купчасто, їх група може нагадувати будь-яку геометричну фігуру. Розмір і кількість крапок не відповідає зразку. Інші зображення, наприклад лінії, не допускаються.

5 балів – сумбурне зображення (кривулі).

Для визначення рівня «шкільної зрілості» пропонується оцінити результати тестування. Для цього необхідно ретельно проглянути виконані завдання і оцінити їх в балах. Результати тестування занести в таблицю. Зробити відповідні висновки, враховуючи, що дитина вважається готовою до навчання в школі, якщо сума балів за виконання тесту Керна-Ірасека становить не більше 9. Якщо сума балів більше 9 – дитина не готова до навчання в школі.

Прізвище, ім'я дитини завдання завдання 3 завдання Сума балів Висновки


1533262548851241.html
1533366384552510.html
    PR.RU™