ТЕМА: Судження

1. а) S – історія культури; Р – особлива сфера культурного знання. В даному судженні S розподілений, оскільки його обсяг повністю включається до обсягу Р, а Р – нерозподілений, бо його обсяг лише частково співпадає з обсягом S.


2. а) Для визначення якісної характеристики судження слід застосовувати такий логічний прийом: у конкретному судженні літери S і Р замінюємо якоюсь умовно прийнятою літерою, наприклад, літерою А. Якщо після заміни термінів S і Р літерою А маємо істинне твердження, то таке судження буде стверджувальне, якщо ж хибне, то судження буде заперечним. У даному випадку S – “у нас вийшло”, Р – “не те, що було задумано”.

S є не-Р;

А є не-А – хибно, отже судження заперечне.

3. а) В наведеному судженні мова йде про весь клас предметів, отже, судження буде загальним.

4. В даному судженні мова йде лише про частину людей, які прагнули свободи і заперечується їх належність до революціонерів. Тому це судження є частково заперечним.

5. а) Дане судження за змістом предиката є судженням відношення, оскільки в ньому встановлюється відношення між предметами думки.

6. а) А®В – імплікативне (умовне) судження.

7. а) Для визначення логічної валентності висловлювання слід скористатися таблицями істинності: [(A L B) ® C]®(A V В V В).

А В С A L B (A L B)®C A V В V В [(A L B) ® C]®(A V В V В)
І І І І І І І
І І Х І Х І І
І Х І Х І І І
І Х Х Х І І І
Х І І Х І І І
Х І Х Х І І І
Х Х І Х І Х Х
Х Х х Х І Х Х

Оскільки дане висловлювання набуває значення “і” та “х”, то воно є виконуваним (здійсненим).

8. а) Дане судження є судженням можливості (за об’єктивною модальністю).


1534445469010931.html
1534533001930381.html
    PR.RU™