Розкриття невизначеностей

Невизначеність -вираз, що є функцією, при обчисленні границі якої неможливо безпосередньо використати властивості границь; основні види невизначеності позначаються символами:

Правило 1Щоб розкрити невизначеність типу , що задається відношенням двох многочленів, необхідно і чисельник і знаменник поділити на самий високий степінь змінної цих многочленів.

Правило 2.Щоб розкрити невизначеність типу , що задається відношенням двох многочленів, необхідно і чисельник і знаменник розкласти на множники і виконати скорочення на спільний множник.

Правило 3.Щоб розкрити невизначеність типу , що задається відношенням двох виразів які містять ірраціональності, слід спочатку позбавитись від ірраціональності за допомогою спряженого виразу.

Правило 4.Щоб розкрити невизначеність типу , що містить тригонометричні функції, необхідно пам"ятати:

Правило 5. ( принцип заміни б/м) . Щоб розкрити невизначеність типу можна і чисельник і знаменник цієї невизначеності замінити еквівалентними їм величинами

Означення:Еквівалентними величинами називають дві безмежно малі величини, границя відношення яких дорівнює одиниці, тобто

Таблиця еквівалентностей:


1534969619723979.html
1535021270221421.html
    PR.RU™