Об’єднання даних за категорією.

1. У кожному аркуші з даними, які ви хочете об’єднати, упорядкуйте дані в такий спосіб.

· Переконайтеся, що кожний діапазон даних відформатовано як список (тобто всі стовпці мають підпис у першому рядку та містять схожі відомості) і у списку немає пустих рядків або стовпців.

· Помістіть кожний діапазон на окремому аркуші, але не розташовуйте діапазони на тому аркуші, де буде розміщено об’єднані дані.

· Переконайтеся, що всі діапазони мають однаковий макет.

Якщо ви часто об’єднуєте дані, створіть шаблон аркуша, який можна постійно використовувати.

2. Клацніть верхню ліву клітинку області на головному аркуші, де потрібно розташувати об’єднані дані.

Переконайтеся, що праворуч і внизу залишилася достатня кількість клітинок для об’єднаних даних, щоб не замінити існуючі на аркуші дані.

3. На вкладці Дані у групі Знаряддя даних клацніть елемент Консолідація.

4. У полі Функція виберіть функцію зведення Підсумкова функція. Тип обчислення при об'єднанні даних у звіті зведеної таблиці, у таблиці консолідації або при обчисленні підсумків у списках або базах даних. Приклади підсумкових функцій: SUM, COUNT і AVERAGE., яку потрібно використовувати для об’єднання даних.

5. Якщо аркуш розташовано в іншій книзі, натисніть кнопку Огляд, щоб знайти потрібний файл, і натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Огляд.

Шлях до файлу вводиться в полі Посилання, і в кінці його додається знак оклику.

6. Якщо аркуш розміщено в поточній книзі, виконайте такі дії.

1. Натисніть кнопку посилання праворуч від поля Посилання , щоб відкрити діалогове вікно Об’єднання – посилання.

2. Відкрийте аркуш, який містить дані для об’єднання, виберіть дані та натисніть кнопку праворуч від поля.

1. У діалоговому вікні Об’єднання клацніть Додати, а потім повторіть кроки 6 та 7, щоб додати всі потрібні діапазони.

2. Для настроювання способу оновлення об’єднання виконайте одну з таких дій:

· Щоб настроїти автоматичне оновлення об'єднання після кожного змінення вихідних даних, установіть прапорець Створювати зв'язки з вихідними даними.Увага! Прапорець можна встановити, лише якщо аркуш розташовано в іншій книзі. Після його встановлення не можна змінювати, які клітинки й діапазони входять до об'єднання.

· Щоб настроїти оновлення об'єднання вручну шляхом змінення клітинок і діапазонів, які входять в об’єднання, зніміть прапорець Створювати зв'язки з вихідними даними.

3. Установіть прапорці в розділі Використовувати як імена поруч із тими полями, які вказуватимуть на розташування підписів у вихідних діапазонах: у рядку вище, у стовпці ліворуч або обидва.

· Рядки та стовпці, підписи яких не збігаються з підписами інших вихідних аркушів, після об'єднання буде розташовано в окремих рядках або стовпцях.

· Переконайтеся, що категорії, які не слід об'єднувати, мають унікальні підписи, які з'являться лише в одному вихідному діапазоні.


1537016643986335.html
1537072096861905.html
    PR.RU™